DÂY CÁP ĐIỆN MỀM

(FLEXIBLE CABLE)

DÂY CÁP CHỊU NHIỆT & CHẬM CHÁY

(FIRE RESISTANT CABLE)

DÂY CÁP CHỐNG THẤM

(WATERPROOF CABLE) 

DÂY CÁP ĐIỆN HẠ THẾ

(LOW VOLTAGE POWER CABLE)

DÂY CÁP TÍN HIỆU

(INSTRUMENTATION CABLE)

DÂY CÁP CAO SU & ĐẶC BIỆT

(SPECIAL & RUBBER CABLE)

DÂY CÁP TRÊN KHÔNG & DÂY TRẦN

(OVERHEAD CABLE & BARE WIRE)

DÂY CÁP ĐIỆN TRUNG THẾ

(MEDIUM VOLTAGE CABLE)

DÂY CÁP CAO THẾ & SIÊU CAO THẾ

(HIGH & EXTRA HIGH VOLTAGE )

DÂY CÁP DẦU KHÍ & HÓA DẦU

(OIL,GAS PETROCHEMICAL CABLE)

DÂY CÁP ĐIỀU KHIỂN

(CONTROL CABLE)

DÂY CÁP ĐIỆN PHỤ KIỆN

(CABLES ACCESSORIE)

DÂY CÁP ĐIỆN DÂN DỤNG 

(GENERAL WIRE)

DÂY CÁP CÔNG NGHIỆP DƯƠNG

(MARINE CABLE)

DÂY CÁP TRÊN BỜ & NGOÀI KHƠI   

(ONSHORE & OFFSHORE CABLE)

DÂY CÁP QUANG

(OPTIC FIBER CABLE)

DÂY CÁP VIỄN THÔNG

(SIGNAL WIRE CABLE)

DÂY CÁP ĐIỆN NGUYÊN LIỆU THÔ

(WIRE CABLE RAW MATERIAL)